הכל על הביטוח הסיעודי בישראל

מהו ביטוח סיעודי?

ביטוח סיעודי הוא חוזה עם חברת ביטוח, הנקרא פוליסת ביטוח. לפי חוזה זה, האדם משלם סכום כסף חודשי (פרמיה) והחברה מתחייבת להשתתף במימון אשפוז סיעודי או טיפול סיעודי בבית במקרה הצורך.

איך אפשר לקנות ביטוח סיעודי?

ביטוח סיעודי נמכר על-ידי חברות ביטוח פרטיות באמצעות חוזה (פוליסה) שבו מפורטים תנאי הביטוח (כלומר, מה הביטוח מכסה וכמה כסף ישולם למבוטח). רכישת הביטוח יכולה להתבצע בכמה אופנים:

באופן אישי, ישירות מסוכן ביטוח או מחברת הביטוח (ביטוח סיעודי פרט) - כל אדם קונה פוליסה אישית. גובה התשלום החודשי (הפרמיה) שהמבוטח ישלם מחושב לפי הגיל, מצב הבריאות שלו והיקף הכיסוי שבחר (כמה כסף יקבל אם יהיה חולה סיעודי).

לפני רכישת ביטוח סיעודי חשוב לבדוק

 • כמה יעלה הביטוח כל חודש עד לגיל שיבה?
 • האם הפרמיה משתנה על פני הגיל?
 • מה יקרה אם ארצה להפסיק את הביטוח או שלא אוכל לשלם את מלוא הפרמיה בעתיד? כלומר, האם הסכומים ששילמתי יעמדו לזכותי (האם קיים סעיף "ערך מסולק" ומה התנאים שבו)?
 • מה התנאים שבפוליסה? כלומר:
  • מה גובה התגמול החודשי שאקבל מחברת הביטוח אם אהיה במצב סיעודי?
  • אם אזדקק לטיפול סיעודי, במשך כמה שנים אקבל תגמול מחברת הביטוח?
  • האם לאור הצהרת הבריאות שלי יש לי חריגים אישיים בזכאות?
  • מהו משך תקופת ההמתנה?